A készülő egységes világvallás

September 19, 2014

Ebben az epizódban Joseph és Thea a készülő világvallásról és a jelenlegi vallások és vallási szervezetek szerepéről beszélgetnek a bibliai próféciák tükrében.

Listen Now:


World Religion and the Antichrist

September 18, 2014

In this episode Joseph and Thea discuss the coming Antichrist world religion and whether it will arise out an existing faith or merely gain support from religious institutions.

"Then shall he return into his land with great riches; and his heart shall be against the holy covenant; and he shall do exploits, and return to his own land.
For the ships of Chittim shall come against him: therefore he shall be grieved, and return, and have indignation against the holy covenant: so shall he do; he shall even return, and have intelligence with them that forsake the holy covenant."

Daniel 11:28, 30
Listen Now:


A közelmúlt jelei

December 7, 2013

„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.” – Lukács 21:10-11 


Ebben a podcastban a közelmúltban látott legfontosabb idők jeleiről beszélgetünk. A földrengések és vulkánkitörések megnövekedett számáról és intenzitásáról, lehetséges okaikról, a szélsőséges időjárásról, az élelmiszerhiányról és természetesen a háborúkról és „háborúk híreiről".  

Említésre kerül a szíriai és iráni helyzet, valamint előkerül egy ritkán emlegetett prófécia Egyiptomról.
Listen Now:


Signs of the present

December 3, 2013

In this podcast Joseph and Thea talk about the different signs of the times the world has experienced in the recent past, including the multitude of earthquakes and volcanic eruptions, wars, violence and turmoil.

Listen Now:


Nightlight Radio - End Time Roadmap - Part 2

October 3, 2013

In this episode Nightlight Radio host Simon Peterson and Jospeh Candel contunie their discussion about the most important events of the end time.

Listen Now:


Nightlight Radio - End Time Roadmap - Part 1

September 9, 2013

In this episode of Nightlight Radio Simon and Joseph cover the basics of end time events and what we can expect until the second coming of Jesus and onwards a thousand years after that, all the way up to the creation of a new heaven and a new earth as described in the last two chapters of the Bible.

Listen Now:


Nightlight rádió - Előtte vagy utána?

May 31, 2013

A Nightlight rádió sorozatának ezen adásában Simon és Joseph az elragadtatás sokat vitatott időzítéséről beszélgetnek és az Ige alapján megnézik, hogy pontosan mikorra tehető ez az esemény. Vajon Jézus az Antikrisztus uralmának elején, felénél vagy végén tér vissza megváltott gyermekeiért? 


Honnan erednek a különböző erre vonatkozó teóriák és miért létezik ilyen sokféle magyarázata ennek a sokak számára fontos témának? 

A Biblia által elénk tárt válaszokat megvizsgálva remélhetőleg sikerül megválaszolni ezeket a kérdéseket.
Listen Now:


Nightlight Radio Interview - Before or After

May 18, 2013

In this show Simon and Joseph talk about the controversial topic of the rapture and whether it will happen before, half way through or after the seven-year rule of the Antichrist. Where did the different doctrines regarding this event come from and why is it important to be aware of them?

After looking at related scriptures with Simon and Joseph we hope these questions will be answered.

Listen Now:


A szövetség aláírása és egyéb kérdések

April 7, 2013

És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” – Dániel 9:27 


Ebben a podcastban Joseph és Johnny néhány fontos kérdést beszélnek meg az utolsó hét évvel és antikrisztusi birodalommal kapcsolatban. Elképzelhető-e, hogy a Bibliából ismert „szövetséget” titokban kössék meg vagy mindenképpen nyilvános lesz? 

Lehetséges-e, hogy Barack Obama az Antikrisztus és az új pápa a hamis próféta?
Listen Now:


Answers to your questions

April 6, 2013

"And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate." - Daniel 9:27 


In this podcast Joseph and Johnny discuss some important questions that have been the center of attention in Christian circles and in the media as well. 

Could the seven-year covenant be signed in secret or are there any verses in the Bible that indicate otherwise? Could Barack Obama be the Antichrist? Is the new pope the False Prophet as mentioned in the Book of Revelation? They also talk about the current crisis in Cyprus and the possibility of it spreading to other countries and about some important developments in the Middle East.
Listen Now:


Nightlight radio interview - A Millennium

March 27, 2013

A Nightlight rádió végső időkkel foglalkozó sorozatának negyedik részében Simon és Joseph az Antikrisztus uralkodását követő ezeréves Krisztusi királyságról, a Millenniumról beszélgetnek.

„Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.” – Jelenések 20:6

Listen Now:


Nightlight radio interview - The Millennium

March 23, 2013

In this fourth part of Nightlight radio's End Time series Simon Peterson and Joseph Candel talk about the thousand year period following the difficult, but short years of the end time, known to Christians as the Millennium.

"Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection: on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him a thousand years." - Revelation 20:6

Listen Now:


Quantcast